Despre noi

Asociatia Studentilor din Ingineria Sistemelor Biotehnice (A.S.I.S.B)  este o organizatie studenteasca apolitica, non-guvernamentala si non-profit, care functioneaza pe baza voluntariatului si care se adreseaza si antreneaza studentii facultatii I.S.B.

Organizatia a fost fondata de catre studentii acestei facultati in aprilie 2008.

A.S.I.S.B isi propune sa asigure studentilor educatie complementara celei oferite in cadrul facultatii prin aplicatii practice si contactul direct cu mediul in  care acestia vor activa ca viitori specialisti. Ea incearca sa contribuie la formarea unor viitori ingineri cu o deschidere intelectuala cat mai larga si cu aptitudini profesionale cat mai dezvoltate.

Promovarea acţiunilor cultural civice ale studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice şi de respectare a drepturilor care li se cuvin.

In vederea realizării acestui scop, asociaţia îsi propune :

1. Stimularea, promovarea şi cultivarea unor raporturi personale şi instituţionale cu studenţii din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice;

2. Participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale pentru studenţii din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice;

3. Iniţierea de proiecte de promovare a valorilor universitare;

4. Reprezentarea tuturor studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice indiferent de sex, naţionalitate, religie, orientare sexuală, preferinţă politică sau condiţie economică, în raport cu structurile abilitate la nivelul Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, a centrului Universitar Politehnica Bucuresti, la nivel naţional şi internaţional prin mijloace specifice: acţiuni cu caracter social-sindical, educaţional şi proiecte de tineret;

5.Promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice , dezvoltarea autonomiei şi autodeterminării universitare, participarea la elaborarea şi îmbunătăţirea programei de învăţământ si a legislatie Învăţământului Superior din România, prin reprezentanţi competenţi, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;

6. Organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitare şi, în cazuri justificate, declararea grevei;

7. Mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice;

8. Promovarea şi reprezentarea intereselor absolvenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională;

9. Promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi din străinătate;

10. Realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de timp liber pentru studenţii din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice.

11.Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenţilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice şi implicarea în soluţionarea lor;

12. Promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studentilor din Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice în cadrul societăţii.

13. Organizarea de congrese, colocvii, seminarii cu caracter intern şi internaţional;

14. Alte acţiuni conforme cu statutul.

Comments are closed.